TRANSFER DE SONIDO ÓPTICO ANALÓGICOS

-Sistema Monoaural
-Sistema Dolby SR
-Sistema Dts SR

TRANSFER DE SONIDO ÓPTICO DIGITALES

-Sistema Dolby SRD y SRD-EX
-Sistema DTS SR Type+T.C y E.S.
-Sistema SDDS (Sony Dinamic Digital Sound)